Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kultura a sport

Spolky 

SDH Býšovec a Smrček

Spolek "Smrčkovský klub dříve narozených" SKDN z.s.

Spolek organizuje zájmovou, vzdělávací a společenskou činnost, pořádá společná setkání, besedy, exkurze, vycházky, zájezdy a brigády ke zlepšení životního prostředí obce.

Myslivecký spolek Smrček - Býšovec

Myslivecký spolek Smrček-Býšovec hospodaří v pronajaté honitbě, která má výměru 722 hektarů. Hlavním posláním spolku je výkon práva myslivosti, tlumení zvěře myslivosti škodící, péče o zvěř drobnou, přikrmování zvěře v zimním období a v několika posledních letech hlavně lov zvěře černé. Další činností jsou střelecké závody, které se konají několikrát ročně na naší střelnici a také veřejně přístupné tréninky ve střelbě, kde je možné se naučit bezpečné ovládání střelných zbraní pod dozorem instruktora.

Kultura v obci

 • Smrčkovský Klub Dříve Narozených z.s.- řídí se samostatným ročním plánem činnosti
 • Den dětí
 • Ve Smrčku se slaví pouť v červnu na svatého Antonína
 • Vavřinecká pouť v Býšovci se slaví v měsíci srpnu
 • MINIHODY ve Smrčku koncem měsíce října
 • MARTINSKÉ MINIHODY v Býšovci v měsíci listopadu
 • Mikulášská nadílka pro děti
 • Silvestrovský ohňostroj

Sport

 • Nohejbalové turnaje v Býšovci: POHÁR STAROSTY OBCE a SENIOR CUP
 • Nohejbalový turnaj ve Smrčku - Tradiční turnaj ,,Memoriál Mirka Němce"
 • Volejbalový turnaj ve Smrčku - ,,Memoriál Milana Dvořáka"

Bowling team Býšovec

Již několik let naši obec reprezentuje smíšené družstvo žen a mužů.

Tělovýchovná jednota Smrček - nohejbal

Každoročně jsou v naší obci uspořádány tradiční turnaje nohejbale a volejbale.

Střelnice Smrček

Více o střelnici naleznete na www.strelnice-smrcek.cz