Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Býšovec.Všechny nejnovější informace naleznete v rubrice Aktuality a Úřední deska.

S přáním hezkého dne 

                                                                                                      Tomáš Uhlíř, starosta obce

Aktuality

právě probíhá v naší obciOznámení - SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní Úřad Býšovec oznamuje všem občanům, že v sobotu 26.5. 2018 v 10:00- 10:20 proběhne v Býšovci a v 10:30-11:00hod. následně ve Smrčku

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Svoz provedou TS Bystřice n.P. na tradičním místě u kontejneru na KO.


Nové výlukové jízdní řády platné od 11.4.2018

Obsloužení Věchnova a Býšovce autobusy z Bystřice.

By. n.P.......Býšovec ........By.n.P....... přes Štěpánov Končí

3,55..............4,08.......... 420............Nedvědice, Smrček, Nedvědice

4,45..............4,59...........5,14...........By.n.P....

5,40..............5,55...........6,10...........By.n.P., Nedvědice, Chlébské

5,30..............5,45...........6,05...........Nedvědice, Tišnov

5,55..............6,10...........6,24...........By.n.P.

7,15..............7,30...........7,45...........By.n.P., Nedvědice, Brno

11,35............11,50..........12,05.........Nedvědice, Tišnov

12,40............12,55.........13,10..........Nedvědice, Borač

13,55............14,10..........14,25.........Nedvědice, Smrček, Maňová

14,55............15,10..........15,25..........Nedvědice, Smrček, Nedvědice

16,00............1614..........16,28.........Nedvědice, Smrček, Nedvědice

17,25............17,40..........17,55.........By.n.P.

Obsloužení Smrčku autobusy z Nedvědice.

Nedv..........Smrček......Nedv. navazuje na směr

4,42.............4,50..........4,55......By.n.P.

5,50............5,58...........6,05......By.nP., Tišnov(6,25-škola!)

6,15............6,25...........6,33.......Maňová

7,14............7,19...........7,25......By.n.P., Brno(8,07-škola!)

14,04...........14,11.........14,18.....Smrček-od Brna, By.n.P.

14,44......... .14,54.........15,03.....Maňová

15,44...........15,52.........16,03.....příp.od Tišnova-15,34, By.n.P.

16,48...........16,56.........17,05.....By.n.P., Věchnov, BýšovecHavarijní stav mostu  u Smrčku

Vážení spoluobčané, s ohledem na havarijní stav mostu na silnici III/38810 ev. č. 38810-1 v kat. území Smrček, si Vás dovoluji informovat, že v současné době zpracovává firma Pontex diagnostiku, na základě jejího zahájení byl také most uzavřen a nyní oddělení investiční výstavby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny vstoupili v jednání na zpracování PD, aby udělali vše pro realizaci stavby v letošním roce. Po uzavření SOD  budou  další informace ohledně výrobního výboru.

                                                                                                                                   starosta obce      


Poplatky obce Býšovec na rok 2018

poplatek za psa - 40,- Kč,

za dva psy - 100,-

lze zaplatit převodem na účet obce Býšovec - 32223751/0100

variabilní symbol - číslo domu ( popisné).

Nejpozději do 31.5.2016

Nájem z pozemku - dle jednotlivých smluv - Kč

lze zaplatit převodem na účet obce Býšovec - 32223751/0100

variabilní symbol - číslo domu ( popisné).

Nejpozději do 31.5.2016


                          Co dělat v případě BLACKOUTU viz článek a přílohy ke stažení   

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.


Stáhněte si novou mobilní aplikaci Česká Obec:

pro Android - Google Play

pro iOS - iTunes
Úřední deska

Na úřední desce se zveřejňují především obecně závazné vyhlášky a nařízení.