Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Býšovec.Všechny nejnovější informace naleznete v rubrice Aktuality a Úřední deska.

S přáním hezkého dne 

                                                                                                      Tomáš Uhlíř, starosta obce

Aktuality

právě probíhá v naší obci


Výlukový jízdní řád


Míra rizika nákazy COVID-19Oznámení o změně odborného lesního hospodáře


Nabídka palivového dříví pro občany obce

Obec Býšovec nabízí , pro občany obce, palivové dříví ve 2m kulatinách za odvoz. Zájemci se mohou hlásit u pana Lukasa tel.:724181892VŠE PODSTATNÉ O COVID -19 NALEZNETE NA JEDNOM MÍSTĚ NA STRÁNKÁCH MZČR

(viz. odkaz níže)


Poplatky Obce Býšovec v roce 2020


Místní polatek ze psů (OZV Obce Býšovec 1/2019)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

             a) za jednoho psa ...............................................................................................................................100 Kč

             b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............................................................50 Kč

             c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .......................................................................60 Kč

             d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let...... 30Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku a to buď osobně nebo na účet obce č. 32223751/0100

                   Var. Symbol: číslo popisné

                    Specifický Symbol: 00599366

                   Do zprávy doplňte svoje jméno


Poplatek na základě Nájemní smlouvy

Nájemné je splatné osobně nebo na účet pronajímatele (obce) č. 32223751/0100

                  Var. Symbol: číslo popisné

                  Specifický Symbol: 00599366

                  Do zprávy doplňte svoje jméno

Nájemné je splatné ročně, a to vždy nejpozději k 30.4. kalendářního roku, za který se nájemné platí.
Jak se cestuje ve VDV od 1.3.2020 

                           Veřejná Doprava Vysočiny


Kůrovcová kalamita Jízdní řády platné od 15.12.2019 do 31.12.2020OZV o poplatku ze psa

OZV o poplatku z pobytu


                          Co dělat v případě BLACKOUTU viz článek a přílohy ke stažení   

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.


Odpovědi dle zákona č.106/1999 Sb.


Stáhněte si novou mobilní aplikaci Česká Obec:

pro Android - Google Play

pro iOS - iTunes
Úřední deska

Na úřední desce se zveřejňují především obecně závazné vyhlášky a nařízení.