Sběr nebezpečného odpadu - květen 2024Zveřejněno 2. 5. 2024 Obecní Úřad Býšovec oznamuje všem občanům, že v pátek 10.5. 2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieZveřejněno 19. 4. 2024 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:Odstávka číslo: 240163482Dne15.05.2024od 12:30do 15.05.202415:00Vypnutá oblast:bez napětí bude TS 200113 Býšovec Vlek a chaty v okolí.
Omezené úřední hodiny na FÚ v Bystřici nad Pernštejnem !!Zveřejněno 3. 1. 2024 v důsledku revize katastru nemovitostí v Býšovci i ve Smrčku, vznikla mnohým povinnost nahlásit změnu správci daně, tedy Finančnímu úřadu.

Býšovec

Obec Býšovec tvoří od 1. 1. 1991 dvě místní části, Býšovec a Smrček. Býšovec leží 6 km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem po obou stranách silnice vedoucí z Nedvědice do Bystřice nad Pernštejnem. Nejvyšším bodem na katastru zdejší obce je trigonometrický bod 631.4 m, nejnižší místo je pouze 447.4 m nad hladinou moře.

Býšovec
Smrček

Smrček

Smrček se nachází asi 2 km na jihovýchod od Býšovce, nad hradem Pernštejnem. Nadmořská výška 490m.n.m.