Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Býšovec.Všechny nejnovější informace naleznete v rubrice Aktuality a Úřední deska.

S přáním hezkého dne 

                                                                                                      Tomáš Uhlíř, starosta obce

Aktuality

právě probíhá v naší obci


Nabídka osobní pomoci seniorům a dalším obyvatelům obce

Jedná se zejména o poskytnutí osobní pomoci našich dobrovolných hasičů seniorům a dalším obyvatelům obce při zajištění nákupů, vyzvednutí léků a obdobných základních věcí.

Kontakt -603349977 starosta SDH Býšovec Petr Pecina


Nabídka palivového dříví pro občany obce

Obec Býšovec nabízí , pro občany obce, palivové dříví ve 2m kulatinách za odvoz. Zájemci se mohou hlásit u pana Lukasa tel.:724181892


Výjádření KÚ Jihlava ke zrušeným spojům


ZMĚNA REŽIMU
NA URGENTNÍM PŘÍJMU
V NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICI

Od pátku 20. března začíná platit změna režimu
na urgentním příjmu v novoměstské nemocnici
Od pátečního odpoledne novoměstská nemocnice změnila režim
na urgentním příjmu. Na tomto oddělení, kterému se také říká
(a je tak označeno) Emergency, budou vyšetřeni pouze pacienti
s příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, únava).
Ostatní pacienti budou zdravotníkem, který je od 6:30-19:00 u hlavního vchodu,
odesláni podle typu potíží buď do chirurgické ambulance (vedlejší vchod
hlavního chirurgického pavilonu, prostoru se říká "U rybiček"), nebo pacienti
s interními či neurologickými potížemi do pavilonu interních oborů.
Lékařská služba první pomoci (LSPP) je od pátečního odpoledne
přestěhována do prostor infekční ambulance č. 1.
V případě nejistoty nebo obtíží (v čase, kdy u stanu není přítomen zdravotník),
volejte telefonní číslo 566 801 850, nebo zazvoňte na zvonek
u vstupních dveří Emergency.
Za komplikace a omezení se omlouváme, děkujeme za pochopení.


VŠE PODSTATNÉ O COVID -19 NALEZNETE NA JEDNOM MÍSTĚ NA STRÁNKÁCH MZČR

(viz. odkaz níže)


Omezení v novoměstské nemocnici. Od 17. března bude otevřen pouze hlavní vchod

S platností od 17. března je do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, vstup umožněn pouze hlavním vchodem. Každý příchozí pacient (včetně řidičů vjíždějících do areálu) bude u vchodu osloven personálem, teprve potom bude odeslán buď k ošetření, nebo bude požádán, pokud to jeho stav dovolí, aby si návštěvu lékaře domluvil telefonicky na pozdější termín.

Pacienty a všechny návštěvníky nemocnice žádáme, aby se vybavili rouškou. Bez ní do areálu nikoho nevpustíme. Jako alternativa poslouží textilní roušky, šátek, kapesník, látková plena. V současné situaci platí víc, než kdy jindy heslo chráním sebe, chráním tebe. Zároveň vás prosíme, abyste dodržovali všechna hygienická doporučení.

Vzhledem k epidemiologické situaci v celé České republice omezujeme provoz v celé nemocnici. Odkládáme plánované operace, preventivní vyšetření, pravidelné kontroly, u kterých to lze. Pacienty průběžně informujeme, obvolávají je sestřičky jednotlivých oddělení.

Neodkladné operace, akutní operace a jiná neodkladná vyšetření budou probíhat dále. Informovat se můžete telefonicky ve vašich ambulancích.

Omezení na gynekologicko-porodnickém oddělení

Na základě aktuální epidemiologické situace jsme nuceni od pondělí 16. března do odvolání zakázat přítomnost jakéhokoli doprovodu u porodu. Týká se to všech bez rozdílu, opakujeme jakýkoli doprovod.

Od 17. března nebudou do areálu nemocnice zajíždět autobusy Městské hromadné dopravy Nové Město na Moravě, zastávka bude přesunuta nad nemocnici.

Prosíme všechny, aby v této mimořádné situaci respektovali pokyny zdravotního personálu. Současná situace je mimořádná, a pokud ji chceme zvládnout, musíme všichni spolupracovat a být zodpovědní. Omlouváme se dočasná omezení a děkujeme za spolupráci a váš zodpovědný přístup,

vaše nemocnice.


Opatření BRO orp Bystřice nad Pernštejnem 19.3.2020Opatření BRO orp Bystřice nad Pernštejnem 16.3.2020Opatření BRO orp Bystřice nad Pernštejnem 13.3.2020

Z důvodu prevence epidemiologické situace dnes, dne 13. 3. 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen BRO).

Podle dostupných aktuálních informací k dnešnímu dni není na území ORP Bystřice nad Pernštejnem evidována žádná osoba nakažená novým typem koronaviru.

Na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů vydává BRO následující opatření a doporučení:

 1. Vyzývá rodiče aby, pokud je to možné, ponechali předškolní děti doma a neposílali je do mateřské školy.

 2. Vyzývá občany aby, pokud není nutná jejich osobní přítomnost, vyřizovali své záležitosti na úřadech telefonicky, prostřednictvím emailu nebo písemně.

 3. Uzavírají se zařízení dle nařízení vlády ČR č. 194/2020 Sb. na území města: např. TIC, městské muzeum, knihovna (včetně všech oddělení), kulturní dům, Areál sportu, zimní stadion, EDEN Centrum, tenisová hala, sokolovna vč. posilovny a všechny tělocvičny při základních a středních školách. Zákaz využívání těchto zařízení platí i pro individuální setkávání, tréninky i hobby sporty.

 4. Ruší březnové akce pořádané Městem Bystřice nad Pernštejnem.

 5. Stravování Scolarest funguje v omezeném režimu pro cizí strávníky, restaurace a bary budou od 20,00 do 6,00 uzavřeny.

 6. Zastupitelstvo města plánované na 18. 3. 2020 proběhne.

 7. Občanům se nedoporučuje cestovat do zahraničních destinací.

 8. Vyzývá občany, kteří mají podezření z nákazy (příznaky chřipkového onemocnění, pobyt v zasažených oblastech, setkali se s lidmi, kteří v infikovaných oblastech pobývali), aby zůstali v domácí karanténě a omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali linku 112.

Děkujeme za pochopení


!NUTNÉ!

Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí

!NUTNÉ!

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

COVID-19 Mimořádné opatření vlády


COVID-19  Informace pro občany


Poplatky Obce Býšovec v roce 2020


Místní polatek ze psů (OZV Obce Býšovec 1/2019)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

             a) za jednoho psa ...............................................................................................................................100 Kč

             b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............................................................50 Kč

             c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .......................................................................60 Kč

             d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let...... 30Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku a to buď osobně nebo na účet obce č. 32223751/0100

                   Var. Symbol: číslo popisné

                    Specifický Symbol: 00599366

                   Do zprávy doplňte svoje jméno


Poplatek na základě Nájemní smlouvy

Nájemné je splatné osobně nebo na účet pronajímatele (obce) č. 32223751/0100

                  Var. Symbol: číslo popisné

                  Specifický Symbol: 00599366

                  Do zprávy doplňte svoje jméno

Nájemné je splatné ročně, a to vždy nejpozději k 30.4. kalendářního roku, za který se nájemné platí.
Jak se cestuje ve VDV od 1.3.2020 

                           Veřejná Doprava Vysočiny


Kůrovcová kalamita Jízdní řády platné od 15.12.2019 do 31.12.2020OZV o poplatku ze psa

OZV o poplatku z pobytu


                          Co dělat v případě BLACKOUTU viz článek a přílohy ke stažení   

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.


Odpovědi dle zákona č.106/1999 Sb.


Stáhněte si novou mobilní aplikaci Česká Obec:

pro Android - Google Play

pro iOS - iTunes
Úřední deska

Na úřední desce se zveřejňují především obecně závazné vyhlášky a nařízení.