SPOLKY - KULTURA - SPORT

Spolky 


SDH Býšovec a Smrček

Myslivecký spolek Smrček - Býšovec


Myslivecký spolek Smrček-Býšovec hospodaří v pronajaté honitbě, která má výměru 722 hektarů. Hlavním posláním spolku je výkon práva myslivosti, tlumení zvěře myslivosti škodící, péče o zvěř drobnou, přikrmování zvěře v zimním období a v několika posledních letech hlavně lov zvěře černé. Další činností jsou střelecké závody, které se konají několikrát ročně na naší střelnici a také veřejně přístupné tréninky ve střelbě, kde je možné se naučit bezpečné ovládání střelných zbraní pod dozorem instruktora. 
Spolek "Smrčkovský klub dříve narozených"

Spolek organizuje zájmovou, vzdělávací a společenskou činnost, pořádá společná setkání, besedy, exkurze, vycházky, zájezdy a brigády ke zlepšení životního prostředí obce.


Kultura v obci

 • Smrčkovský Klub Dříve Narozených o.s.- řídí se samostatným ročním plánem činnosti
 • Den dětí
 • Ve Smrčku se slaví pouť v červnu na svatého Antonína
 • Vavřinecká pouť v Býšovci se slaví v měsíci srpnu
 • MINIHODY ve Smrčku koncem měsíce října
 • MARTINSKÉ MINIHODY v Býšovci v měsíci listopadu
 • Mikulášská nadílka pro děti
 • Silvestrovský ohňostroj


Sport 


 • Nohejbalové turnaje v Býšovci: POHÁR STAROSTY OBCE a SENIOR CUP
 • Nohejbalový turnaj ve Smrčku - Tradiční turnaj ,,Memoriál Mirka Němce"
 • Volejbalový turnaj ve Smrčku - ,,Memoriál Milana Dvořáka"
 • Bowling team Býšovec

  Již několik let naši obec reprezentuje smíšené družstvo žen a mužů.

  Tělovýchovná jednota Smrček - nohejbal

  Každoročně je v naší obci uspořádány tradiční turnaje nohejbalové a volejbalový .


  Střelnice Smrček

  více o střelnici naleznete na www.strelnice-smrcek.cz