Místa v okolí

Hrad Pernštejn

Krásně zachovalý středověký hrad patří k nejvýznamnějším moravským hradům. Byl základnou pánů z Pernštejna.

Vírská přehrada

Vír je přehradní nádrž s hrází o výšce 76,5 m na řece Svratce nad obcí Vír. Byla vybudována v letech 1947 až 1957. 

Nové Město na Moravě

V nedaleko ležícím městě sportu naleznete:

  • lyžařské běžecké trasy
  • sjezdovka na Harusově kopci
  • Vysočina arénu 
  • městské lázně s welness a plaveckým bazénem
  • množství cyklotras

Cyklostezka Vídeň - Praha

Naší obcí prochází významná cyklostezka, po které můžete cestovat z Vídně až do Prahy. Na cestě je možné navštívit množství hradů, vodních nádrží a dalších zajímavostí... 

Rozhledna Karasín

Rozhledna se nachází východně od vesnice Karasín v nadmořské výšce 704 m n. m. na úbočí vrchu Přední skála. 

Westernové městečko Šiklův mlýn

Smrček - naučná stezka

Druhá etapa naučných stezek Pernštejn - Smrček přivádí návštěvníka do Smrčku. Smrček je místní částí obce Býšovec. Ves je osazena v blízkosti hradu Pernštejna a první zmínka o ní je z roku 1353. Od autobusové zastávky ve Smrčku je možné jít lesní cestou kolem starého pernštejnského mramorového lomu a roudných dolů přes kopec do Nedvědice.

Na opačnou stranu vede stezka přímo přes ves Smrček dál kolem ranče. Nad rančem je možné trasu opustit a vydat se kolem vyhlídky Maria Laube na hrad Pernštejn. Možné je ale pokračovat po trase stezky dál, až na Zadní Pernštejn a napojit se na trasu první či třetí etapy naučných stezek.

Na smrčkovském katastru a v okolí najdete následující zajímavosti, které naučná stezka popisuje.

Kaplička ve vesnici nese v základech letopočet 1938. Pouť o sv. Antonínu se slaví v červnu a hody v říjnu. Poblíž kapličky je pomník padlým z roku 1919 a kulturní dům (vybudovaný jako první v tehdejším novoměstském okrese). Stará kaplička stávala před domem č. 22. Podle záznamu na starém zvonu byla postavena asi roku 1818. Na návsi stojí hasičská zbrojnice z roku 1897, která byla nově opravena. Při rekonstrukci požární nádrže v letech 2015 -16 byl v obci vybudován zajímavý "biotop".

Smrčkovský katastr je jedním z nejbohatších nalezišť nerostů na Bystřicku. V odborné literatuře je jich uváděno kolem 40 druhů. Větší počet byl identifikován jen u Rožné, Nedvědice, Strážku a Borovce.

Historicky významná zde byla těžba mramoru, železné rudy a magnezitu s mořskou pěnou. Obyvatelé Smrčku si přilepšovali hlavně drobnou těžbou nerostných surovin, živce a hadce. Velmi známé je také zdejší naleziště opálů.

Na katastru obce se nachází Hradní lom, ze kterého byl těžen mramor, mimo jiné i na stavbu hradu Pernštejna. Při velké přestavbě hradu, zahájené krátce před rokem 1460, se nejvíce uplatnil zejména mramor z Hradního lomu u Smrčku a přispěl tak významně ke kráse a jedinečnosti hradu. Po smrti Vojtěcha z Pernštejna roku 1534 se hradní lom u Smrčku asi naposledy proslavil tím, že odtud pochází blok mramoru, ze kterého byla zhotovena mramorová tumba na Vojtěchův náhrobek v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hradní lom se nachází na trase stezky, pod "Hulákovým kopcem".

Na vrcholu tohoto kopce je také jeden z bodů strážního systému hradu Pernštejna nazývaný "Stráž". Odtud je krásný výhled na hrad.

V minulosti byla lyžaři z brněnska hojně navštěvovaná oblíbená sjezdovka zvaná "Na nutriích" s přilehlým parkovištěm při silnici do Bystřice nad Pernštejnem.

Roku 1978 postavil zdejší myslivecký spolek chatu se "Střelnicí Smrček - Býšovec". Zde myslivci pořádají každoročně mimo jiné i tradiční veřejnou střeleckou soutěž ,,O Pernštejnský pohár".

V obci aktivně pracují tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů (1896), Tělovýchovná jednota Smrček (1970) známá tradicí volejbalových a nohejbalových turnajů a Smrčkovský klub dříve narozených (2011). Od roku 2012 je obec zapojena do Mikroregionu Pernštejn a od roku 2010 v Mikroregionu Bystřicko.