Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Poplatky Obce Býšovec v roce 2020

Poplatky Obce Býšovec v roce 2020Místní poplatek ze psů (OZV Obce Býšovec 1/2019)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa - 100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 50 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 60 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 30Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku a to buď osobně nebo na účet obce č. 32223751/0100

Var. Symbol: číslo popisné

Specifický Symbol: 00599366

Do zprávy doplňte svoje jméno

Poplatek na základě Nájemní smlouvy

Nájemné je splatné osobně nebo na účet pronajímatele (obce) č. 32223751/0100

Var. Symbol: číslo popisné

Specifický Symbol: 00599366

Do zprávy doplňte svoje jméno

Nájemné je splatné ročně, a to vždy nejpozději k 30.4. kalendářního roku, za který se nájemné platí.